Today is: February, Saturday 29 2020
    polska wersja  
Elementy do montażu wyposażenia skrzynek
Do mocowania aparatów modułowych i zacisków
L = 250
L = 120


- do mocowania szyn nośnych TH - 35
-do mocowania płyt osłonowych z wkrętami mocującymi.
ED - 25
ED - 50
ED - 60
ED - 80
ED - 125


Uchwyt zewnętrzny UZ - 6
- do mocowania skrzynek na ścianach i innym podłożu z nakrętką i wkrętem.
Klucz krzyżowy do skrzynek KL
- do zamykania i otwierania pokryw skrzynek.


- do mocowania liczników jedno i trójfazowych, w skrzynkach ze śrubami


next » 

Copyright 2004 by Elmod
Made by P.S.I.-NET Internet Sp. z o.o.
The hereby Website has been created with financial support of the European Union.
The views presented hereby are the views of ELMOD ZPH and therefore can not be treated
as an official standpoint of the European Union.